Política de privadesa

Grow Venture Partners SGEIC SA, en aplicació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc Web, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris de Grow Venture Partners SGEIC SA.

1. Informació de l’usuari

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Grow Venture Partners SGEIC SA és el RESPONSABLE les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les vostres dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions de tractament previstes són:

  • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la realització de comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar sol·licituds, respondre a consultes o qualsevol tipus de sol·licitud realitzada per l’USUARI a través de qualsevol dels mitjans de contacte disponibles al lloc web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí online sobre novetats en la nostra activitat .

Per què podem tractar les vostres dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la manera següent:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i newsletter.
  • En interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar comandes, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que estableixin la seva conservació, i quan aquesta finalitat ja no sigui necessària se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva anonimització de les dades o la seva completa destrucció.

A qui revelem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, en cas de ser necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb què el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat del tractament exigits per la normativa vigent. regulacions de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets de l’USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al tractament d’aquestes.
  • Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control Espanyola (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la legislació vigent.

Dades de contacte per a l’exercici de drets:

Grow Venture Partners SGEIC S.A.

Adreça: Rambla Catalunya, 78 3r 1B 08008 Barcelona

Email: info@growventurepartners.com

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per lusuari

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades als camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el proveïdor pugui atendre les seves sol·licituds, facilitant voluntàriament les seves dades a la resta de camps. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries per ser necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament adaptats a les necessitats de l’Usuari.

3. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de què és responsable, i manifestament observa els principis descrits. a l’article 5 del RGPD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat totes les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, podeu contactar amb el RESPONSABLE a través de Grow Venture Partners SGEIC SA. Rambla Catalunya, 78 3r 1B 08008 Barcelona Correu electrònic: info@growventurepartners.com