Avís Legal

Grow Venture Partners SGEIC SA, és el responsable d’aquest lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb aquest text es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, (LSSICE), així com informar sobre les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web adquireix la condició d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós d’aquestes disposicions, així com a qualsevol altre clausulat legal que sigui aplicable.

Grow Venture Partners SGEIC SA es reserva el dret a actualitzar o eliminar qualsevol contingut del Lloc Web, així com a limitar o no permetre l’accés a qualsevol Usuari, de manera temporal o definitiva. Sense perjudici de l’anterior, aquest descàrrec de responsabilitat no pretén limitar la nostra responsabilitat en cas d’incompliment de qualsevol obligació imposada per la legislació nacional aplicable, ni excloure la nostra responsabilitat en assumptes en què no es pugui excloure en virtut d’aquesta legislació.

1. Dades identificatives

Grow Venture Partners SGEIC S.A.

NIF: A67937565

Adreça: Rambla Catalunya, 78 3r 1B 08008 Barcelona

Telèfon: +34936550935

Web: growventurepartners.com

2. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el contingut publicat al Lloc Web, inclòs, però no limitat als, drets d’autor, drets similars o relacionats amb els drets d’autor, drets sobre bases de dades, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font , textos, imatges, fotografies, marques registrades, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i know-how, independentment que hagin o no estat registrats, hagin o no estat sol·licitats (d’ara endavant, el “Contingut”) són propietat del Responsable o han estat transferits a aquest mitjançant una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Llevat que s’especifiqui el contrari a les Polítiques, els Usuaris no podran reproduir, distribuir, transformar o fer públics els Continguts. Tot ús del Contingut haurà de complir amb aquests Termes d’ús, totes les Polítiques aplicables i estar autoritzat.

Les observacions relatives a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre els continguts del lloc web, es poden fer a info@growventurepartners.com.

3. Exempció de responsabilitat

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al Responsable o, si s’escau, hagi actuat diligentment per retirar les dades o fer impossible d’accedir-hi.

El contingut del lloc web és de caràcter general informatiu i pot ser aproximat i, per tant, podria resultar insuficient perquè l’usuari adopti una decisió personal o empresarial. el Responsable no està obligat, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, adequació, integritat i vigència dels continguts. L’usuari accepta que l’ús del lloc web i/o el contingut serà sota el seu propi risc i que el lloc web s’ofereix als usuaris tal com està disponible. Per tant, no s’atorga cap garantia, expressa o implícita, quant al lloc o contingut, inclosos, entre d’altres, comerciabilitat, infracció o idoneïtat per a un ús o propòsit particular. En la mesura que la legislació aplicable així ho permeti, el Responsable no assumeix cap responsabilitat per les decisions preses per l’usuari en base a la informació proporcionada al lloc web,

El Responsable no assumirà cap responsabilitat pels danys que pugui patir el maquinari, programari i/o dades de l’usuari per qualsevol virus o contingut o programari maliciós. L’usuari serà l’únic responsable d’instal·lar les eines necessàries per detectar i evitar qualsevol dany al seu equip, maquinari, programari i/o dades.

El Responsable no serà responsable de cap manera davant els usuaris per danys indirectes o directes (inclosos danys incidentals, conseqüents, especials, punitius o exemplars, si així ho accepta la llei aplicable) que sorgeixin de l’ús o la impossibilitat de fer servir el lloc web o el contingut, inclosos, sense limitació, lucre cessant o pèrdua de negoci. Les limitacions de responsabilitat en alguns territoris estan prohibides, per la qual cosa aquesta limitació només s’aplica en la mesura permesa per la llei aplicable.

4 Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques (petits arxius amb informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari del lloc web) per dur a terme determinades funcions que són considerades necessàries per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació pel site, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no seran utilitzades per a la recollida d’aquestes dades.

Mitjançant l’ús de les cookies també resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència o els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les galetes utilitzades són tècnicament prescindibles però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes no essencials sense el consentiment previ de l’usuari.

El navegador pot ser configurat per l’usuari per avisar-lo de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Per a més informació, consulteu les instruccions del vostre navegador.

5. Política denllaços

El Lloc Web pot incloure enllaços a llocs web externs i independents del Responsable (d’ara endavant, “Llocs Web de Tercers”). el Responsable inclou aquests enllaços per oferir als Usuaris la possibilitat d’accedir a altres llocs web que cregui que poden ser del vostre interès. Els llocs web de tercers estan fora del nostre control i declinem qualsevol responsabilitat pel que fa al contingut. Per tant, el fet que el Lloc Web inclogui enllaços a Llocs Web de Tercers no implica de cap manera que el Responsable hagi aprovat o estigui d’acord amb el contingut de la informació publicada en aquest. En conseqüència, no assumim cap obligació respecte del contingut o la informació publicada pels Llocs Web de Tercers i, per tant, l’accés als Llocs Web de Tercers serà sota l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

El RESPONSABLE no serà responsable de la informació i continguts trobats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i de conformitat amb la Llei 11 i 16 de la LSSICE, els continguts de tercers es posen a disposició de tots els usuaris, autoritats i cossos i forces de seguretat col·laborant directament en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral pública i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser considerat com a tal, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web al mail info@growventurepartners.com.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per permetre’n el funcionament correcte. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin determinats errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies anàlogues que facin impossible l’accés al lloc web.

6. Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un registre del sistema al servidor que permet el posterior tractament de les dades per obtenir únicament mesures estadístiques que ens mostrin el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt daccés, etc.

7. Llei aplicable i jurisdicció

Qualsevol controvèrsia que es derivi de qüestions relacionades amb el Lloc Web se sotmetrà a la jurisdicció i competència exclusives dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona