ESG

La centralitat de l’ESG per a Grow Venture Partners queda clarament definida en el nostre propòsit, el Manifest de la nostra gestora i el nostre concepte de meaningful entrepreneurship.

Quan el que els Fundadors emprenen i les empreses que creen dona sentit a les seves vides, es tracta d’empreses que milloren la vida dels seus conciutadans. Però no només això, aquests emprenedors senten passió pel que fan, són més resilients i tendeixen a tenir idees millors i contràries. Tot això són factors que correlacionen amb un millor retorn de la inversió.

Ens preocupa el creixement de les persones i treballem la solidaritat i el compromís amb la societat i el medi ambient tant dins la nostra empresa com en les nostres participades.